BUPP Fredrikstad

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) Fredrikstad yter barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Fredrikstad og Hvaler kommune.

Når du kommer til oss jobber vi dels individuelt med barnet/ungdommen og dels med hele familien. Vi vektlegger god dialog med foreldrene, og i de fleste tilfeller har vi også kontakt med skole/barnehage/eller andre hjelpeinstanser etter avtale med foresatte.

Vårt arbeid starter med kartlegging av pasienten for å få et bilde av hva slags vansker det dreier seg om, og hvilke tilbud det er behov for

• Kan barnets problem ha sammenheng med biologisk utrustning eller fysisk helse?

• Hvilke positive/hemmende faktorer ses i barnets miljø/skole/barnehage?

• Hvilke ressurser/sterke sider har barnet – hva sliter barnet med?


 

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Fredrikstadklinikken

Cicignongata 19

1606 Fredrikstad