Åsebråten, seksjon døgn og dag

Enhet dag/døgn tilbyr utredning og behandling til barn og unge i alderen 6-13 år. Når det gjelder spiseforstyrrelser er aldersgruppen 6-14 år for døgn, og opp til 18 år for flerfamiliegruppe tilbudet og for temperamentbasert terapi med støtte (TBT-s).

Utredning og behandling gis til barn med sammensatte vansker og hvor en poliklinisk ramme har vist seg, eller blir ansett som ikke tilstrekkelig. Det arbeides nært med barnas familier.

Det tilrettelegges arenafleksibelt og ambulant; innenfor institusjonens rammer, på hjemmeskole, hjemme hos familier eller på andre arenaer som er hensiktsmessig. Tilbudene er tverrfaglig ved at miljøterapeutiske samvær og observasjoner, psykologiske tester og utredninger, medisinske og barnepsykiatriske utredninger, bidrag fra foreldre og annen familie blir satt i sammenheng for å forstå det henviste barn best mulig. Noe som legger til rette for tverrfaglig behandling som kan  bestå av miljøterapi, familieterapi, og individualterapi. Behandlingstilbudets lengde blir tilpasset det enkelte barn og dets familie.

Teamene kan bestå av miljøterapeuter, psykologspesialister, klinisk ernæringsfysioplog, familieterapeuter, lege i spesialisering og overlege.

Under oppholdet får barn og ungdom som etter helselovgivningen og opplæringsloven har rett til undervisning, tilpasset undervisningstilbud fra Østfold fylkeskommunale grunnskole.

 

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

En bygning med glassvinduer

Ilaveien 127, Fredrikstad

Ilaveien 127

1605 Fredrikstad