Nyremedisinsk avdeling

Nyremedisinsk avdeling har ansvar for pasienter med nyresykdommer (ikke nyrekreft, urinveisobstruksjon, nyrestein), inklusive utredning og oppfølging av nyretransplanterte, nyredonorer og pasienter med høyt blodtrykk. Vi har også en stor dialyseaktivitet.

Nyremedisinsk avdeling består av følgende enheter:

 • Sengepost med 9 senger
 • Poliklinikk
 • Dialyseenhet
  • Dialysedagpost Kalnes
  • Dialysedagpost Moss
  • Dialysedagpost Askim
  • Hjemmedialyse (hemodialyse og peritonealdialyse)

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum