Lungepoliklinikken

Her foretar vi diagnostisk utredning, behandler og utfører kontroll av lungesyke.

Lungepoliklinikken

Lungepoliklinikken er en avdeling på to lokasjoner, Moss og Kalnes.


Noen av undersøkelsene/konsultasjonene som utføres hos oss er:

 • Spirometri (pusteprøve) og ergo-spirometri (belastningspusteprøve)
 • Utredning av lungesykdom med blant annet:
  • Bronkoskopi og EBUS (vevsprøve gjennom luftveiene)
  • Forberedelse til ultralyd/CT-veiledet vevsprøve (utføres på avdeling for bildediagnostikk)
 • Tilpassing og kontroll av puste-assisterende maskiner (CPAP, ASV, BIPAP, hjemmerespirator) og hostemaskiner (kun Moss)
 • Søvnutredning (utredning av pustestopp) (kun Moss)
 • Tuberkuloseutredning/kontroll
 • KOLS/astma-kontroller (kun Moss)
 • Lungerehabilitering (kun Moss)

Søvnenheten

• Søvnutredning (utredning av pustestopp)
• Tilpasning og kontroll av CPAP
• Tilpasning og kontroll av pusteassisterende maskiner (kun ved lungepoliklinikken)

o ASV
o BiPAP/NIV
o Hjemmerespirator

• Tilpasning og kontroll av hostemaskin (Cough assist) (kun ved lungepoliklinikken)

Søvnenheten holder til i Moss.

Selvinnsjekk

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen. Når du sjekker inn får du informasjon på skjermen om hvilken ventesone du skal gå til. Sykehuset er inndelt ved hjelp av farger. Du får beskjed om hvilken farge området du skal til har. Følg merkingen på skilt og i korridorer.

Pasientverter

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Ventesone

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Ledsager

For ledsagere som er med til sykehuset, er det mulig å vente i vestibylen. Her er det både kafeteria og kiosk.

Kontakt

Telefon

Avbestilling av time og spørsmål om ventetid

69 86 45 60

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

På Kalnes holder vi til på poliklinikkområde 6, lungemedisin, 1. etasje (følg lilla farge)

I Moss holder vi til i 2. etasje.

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss

Kurs og møter

 • Lungerehabilitering
  Dette er en gruppeopplæring til pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivtet, få et bedre funksjonsnivå og bidra til å mestre hverdagen bedre.
  Lungerehabilitering
  Dato kommer