Lungemedisinsk avdeling

Lungemedisinsk avdeling består av døgnområde 3 i 2. etasje på Kalnes og lungepoliklinikk på Kalnes og Moss.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi har poliklinikk både på Kalnes og i Moss, så hvis du blir henvist til oss, så se nøye på innkallingsbrevet. Døgnområdet finner du i 2. etasje i grå sone.
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum