Hjertemedisin poliklinikk Moss

Vi foretar diagnostisk utredning, behandler og utfører kontroller av hjertesyke pasienter.

Hjertepoliklinikken er en avdeling på to lokasjoner, Moss og Kalnes. I Moss har vi kun planlagt behandling mens i Kalnes behandler vi mest inneliggende pasienter samt noe poliklinikk.

Noen av undersøkelsene som utføres hos oss kan være:

  • Ultralyd og CT av hjerte
  • Sykkelbelastning, EKG, 24-72 timers EKG opptak
  • Pacemakerkontroll og ICD-kontroll
  • Elektrokonvertering
  • Synkope utredning (besvimelse)
  • TILT-tester
  • Rehabilitering, kurs og trening ved hjertesykdom (kun Moss)
  • Hjertesviktpoliklinikk (kun Moss)

Selvinnsjekk

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen. Når du sjekker inn får du informasjon på skjermen om hvilken ventesone du skal gå til.  

Pasientverter

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Ventesone

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Ledsager

For ledsagere som er med til sykehuset, er det mulig å vente i vestibylen.  I Moss er det kiosk og sitteplasser i vestibylen. Kantine finner du i 2. etasje.

Kontakt

Telefon

Avbestilling av time og spørsmål om ventetid

69 86 45 55

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikken holder til i 2. etasje.
Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss