Fysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes

Fysikalsk medisin og rehabilitering på Kalnes er en medisinsk spesialitet som omfatter utredning og igangsetting av behandling av pasienter som er inneliggende på sengepost. Vi server samtlige sengeposter på Kalnes. Utover dette har vi en poliklinisk virksomhet for utredning og igangsetting av behandling av akutte/opererte skader - og langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet. Vi vurderer blant annet smerter i skulder, albue, hånd, knær og føtter ved å foreta kliniske undersøkelser. Vi gjør også vurdering og igangsetting av behandling på pasienter med ortopediske skader. Dette tilbudet er poliklinisk.

Vi tilbyr også:

  • Spesialisert tverrfaglige utredning av barn med blant annet ME og diabetes
  • Vurdering og oppfølging av motorisk utvikling på barn
  • Vurdering og behandling av pasienter med svimmelhet
  • Gruppebehandling for pasienter under/etter kreftbehandling
  • Behandling av pasienter med dystoni
  • Tverrfaglig oppfølging av pasienter med ALS
  • Spesialisert vurdering og oppfølging av kompliserte håndskader

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Behandlere i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i underetasjen (U1). Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen, bak informasjonsveggen. Når du har fått beskjed om hvilken ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

 

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum