Kvinneklinikken

Kvinneklinikken består av føde-barsel, føde-barsel poliklinikk, urodynamisk poliklinikk,  gynekologisk poliklinikk og gynekologisk døgnområde.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum