En person i rød jakke

Ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold skal ivareta befolkningens behov for ambulansebistand i hele fylket.Vi ivaretar både akutte og planlagte ambulanseoppdrag. Ambulansetjenesten utføres med tjue ordinære ambulanser, en veiledningsambulanse og egen slagambulanse i prosjekt samt en akuttbil.

Vi har samarbeid med NU-sjukvården i Bohuslen om ambulansebåtberedskap.

Sammen med avdeling pasientreiser tilbyr vi flerbåretransport med helseekspress.
AMK-sentralen ved Oslo Universitetssykehus ivaretar utkall og ressursstyring av ambulansene. Ambulansetjenesten i Østfold  benytter nødnett i sin kommunikasjon.

Sykehuset har ambulansestasjoner i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Halden og Indre Østfold.

Alle ambulanser er utstyrt med hjertestarter og med utstyr for overføring av EKG til Sykehuset Østfold Kalnes.
 

Samhandling

Ambulansetjenesten samhandler aktivt med legevaktene og akuttmottak i sykehuset. Ved transport av pasienter med hjertelidelse er det kommunikasjon mellom ambulansepersonellet og kardiolog/indremedisiner i sykehuset om behandling i ambulansen. På bakgrunn av EKG-avlesning avgjør legen om pasienten skal kjøres direkte til Oslo Universitetssykehus for akutt behandling (PCI).

Vi samhandler med nevrologisk avdeling om rask og riktig behandling av pasienter med mistanke om slag.

Ambulansetjenesten samhandler med kirurgisk avdeling om behandlingslinje for pasienter med lårhalsbrudd.

De aller fleste medarbeiderne i ambulansetjenesten er ambulansefagarbeidere med fagbrev. Flere medarbeidere har også høgskoleutdanning som sykepleiere.

I samarbeid med Høgskolen i Østfold tilbys ambulansefagarbeidere videreutdanning med et paramedicstudium (60 studiepoeng) og mange ansatte har fullført dette studiet.

Ambulansetjenesten har også egen internundervisning med spesialkurs og resertifiseringer samt veiledningsdager på egen dedikert ambulanse.


 

Kontakt

Telefon

Telefon sentralbord

69 86 00 00

For øyeblikkelig hjelp ring

113

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum