Øre-nese-hals

Avdelingen består av poliklinikk, døgnområde, søvnenhet og høresentral.

Poliklinikken utreder og behandler øre-nese-halslidelser etter henvisning fra fastleger og avtalespesialister. Forberedelser før operasjoner foregår poliklinisk. Enkelte små kirurgiske inngrep utføres i lokalbedøvelse på poliklinikken.

Øre-nese-hals poliklinikk

Søvnenheten i Moss utreder og behandler søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Søvnenheten

Døgnområdet  har eget akuttmottak og behandler pasienter med nedsatt hørsel, skader i hode/hals regionen, infeksjoner i øvre luftveier og hode/halsregionen, tanninfeksjoner, struma, ørelidelser, bihuleproblematikk, kreftutredning og snorkeproblemer.

Døgnområde

Høresentralen utreder hørselstap, og tilpasser høreapparat på pasienter i alle aldre.

Høresentral

Oralkirurg utreder og behandler avansert tann - og kjeveproblematikk

Vi behandler av pasienter i alle aldersgrupper med hode/hals sykdommer som har behov for sykehusinnleggelse, poliklinisk utredning av pasienter, hørselslidelser og pasienter med avansert tann - og kjeveproblematikk

• høreprøver
• røntgen av kjeve/tenner
• vevsprøver
• ultralyd
• søvnregistreringer - polygrafi
• svimmelhetstesting
• allergitesting
• kreftutredning i henhold til pakkeforløp
• fotodynamisk lysterapi - PDT

 

Kontakt

Telefon

Endring/avbestilling av time og spørsmål om ventetid

69 86 45 05

Døgnområde (klokken 07.00-15.00 hverdager.

69 86 34 30

Døgnområde 15.00-07.00 og helger/høytidsdager

69 86 34 43

Søvnenhet Moss

69 86 69 30

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Døgnområde 8, 4. etasje (følg grå farge)
Poliklinikk, høresentral og oralkirurgisk seksjon: Kalnes, 1. etasje i lilla sone
Søvnenhet: Moss, 2. etasje

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum