Anestesi

Vår hovedoppgave er å gi anestesi/narkose/bedøvelse ved operasjoner. I tillegg til planlagt kirurgi, dekker vi all kirurgisk øyeblikkelig hjelp for Østfold og Vestby kommune.

Vi ønsker at du og dine skal oppleve å bli ivaretatt av fagpersonell med spesialkompetanse innen anestesi. Kvaliteter som faglig dyktighet, omsorg, engasjement og effektivitet er høyt verdsatt i vår avdeling. Vårt mål er at det planlagte inngrepet/behandlingen gjennomføres med minst mulig fysisk og psykisk ubehag. Vi møter deg derfor både ved forberedelse til en operasjon eller undersøkelse, på operasjonsstua, på sengeposten, utenfor sykehuset eller ved overflytting til andre sykehus.

Vi yter også anestesiservice ved medisinsk diagnostikk, som for eksempel utredning og undersøkelse på avdeling for bildediagnostikk. Anestesilegene er ansvarlige for seksjonens medisinskfaglige virksomhet, mens anestesisykepleierne har ansvaret for all sykepleiefaglig aktivitet i tillegg til anestesiologiske arbeidsoppgaver.

Våre pasientgrupper

I samarbeid gjennomfører vi preoperative anestesivurderinger og utfører anestesi, bedøvelse og sedasjon til følgende pasientgrupper:

  • Pasienter til kirurgiske inngrep
  • Pasienter til medisinsk utredning
  • Pasienter til utredende og behandlende prosedyrer som ikke krever kirurgi
  • Inneliggende pasienter som har behov for akutthjelp
  • I samarbeid med ambulansetjenesten yter vi akutthjelp. Denne tjenesten foregår via akuttbil
  • Overflytting av kritisk syke pasienter til/fra sykehuset

Våre undersøkelser

Vi er en service-enhet og bistår med vår kompetanse til flere opererende enheter, som for eksempel øre-nese-hals, gynekologi/kvinneklinikk, ortopedi og kreftkirurgi. I tillegg gir vi anestesi på flere enheter og laboratorier utenfor sentraloperasjon, som for eksempel MR-lab, gastroenterologisk poliklinikk og avdeling for bildediagnostikk.

Våre medarbeidere

Hos oss møter du leger og sykepleiere med lang erfaring. De aller fleste er spesialutdannet i anestesi, mens noen er under slik utdanning. Vårt mål er å møte deg i din situasjon, gi deg behandling og omsorg i en trygg ramme, slik at du føler deg ivaretatt med respekt og av personell med høy faglig kompetanse.

Vi ønsker å være i kontinuerlig forbedring, og har et sterkt fokus på pasientsikkerhet, samarbeid, trygghet og kompetanse. Kompetanse og faglig dyktighet er spesielt høyt prioritert, og vi deltar ofte når ny kunnskap skal formidles ved interne og eksterne kurs og fagdager.

Trygg kirurgi

Trygg Kirurgi er innført ved vår avdeling. Dette er en sjekkliste som gjennomgås ved alle operasjoner og som skal bidra til trygg og sikker kirurgi.


 

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum