Kirurgisk avdeling

Kirurgisk avdeling er organisert under kirurgisk klinikk, og har drift ved både Kalnes og Moss. Vi tilbyr kirurgisk utredning og behandling innenfor gastroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi i tillegg til plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Vi har også en egen akuttkirurgisk seksjon.

Avdelingen består av både poliklinikk, dagbehandling og døgnområder. Vi har både planlagte og akutte innleggelser, der all akuttvirksomhet er lagt til Kalnes.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum