Smerteseksjonen Kalnes

Vi er en tverrfaglig smertepolikinikk og vi har også rådgivende funksjon opp mot alle sykehusets avdelinger i behandling av kompliserte smertetilstander.

Alle pasienter er henvist av fastlege eller andre spesialister. Hovedsakelig skal alle smertetilstander være ferdig utredet av organ- eller sykdomsspesifikke enheter innen henvisning.

 

Tverrfaglig smertepoliklinikk

 • Vi kartlegger og behandler pasienter med langvarige smertetilstander
 • Gir informasjon og rådgivning vedrørende medikamentell behandling
 • Rådgivning overfor fastlege, på telefon eller eventuelt i form av trekantsamtale
 • Enkelte tekniske tiltak som blokade,Qutenza plaster eller TENS 
 • Opplæring og kurs, livsstyrke/mestringskurs samt motiverende samtale

Rådgivende funksjon

 • Vi er en del av tverrfaglig team i senter for lindrende behandling
 • Rådgivende funksjon opp mot alle sykehusets avdelinger i behandling av kompliserte smertetilstander
 • Oppfølging av nyopererte med smertepumpe

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:30 - 15:00
 • Tirsdag 08:30 - 15:00
 • Onsdag STENGT
 • Torsdag 08:30 - 15:00
 • Fredag STENGT
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Smerteseksjonen ligger i poliklinikkområde 1 i 1. etasje, oransje sone, ventesone 13.

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Kurs og møter

 • Livsstyrkekurs
  Kurset er for personer med langvarige sammensatte plager/smerter. Her får deltakerne anledning til å øke bevisstheten på ressurser og muligheter i seg selv, gjennom ulike temaer. Dette kan føre til økt opplevelse av mestring og bedre livskvalitet.
  Livsstyrkekurs
  17.
  september
  2024
  9 dager

Brosjyre fra Helsedirektoratet

Her får du informasjon om organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.
Les mer om tverrfaglige smerteklinikker
En solnedgang bak trær