HR-avdelingen

HR-avdelingen skal preges av fremtidsrettet tenkning, handling og service. Utgangspunktet for HR (Human Resources) arbeidet er virksomhetens strategiske og forretningsmessige utfordringer. Vi støtter og utvikler organisasjon og ledelse og bidrar til at sykehuset når fastsatte mål. Vi skaper forutsetninger, rammer og verktøy for ledelse på alle plan. Vi initierer og er pådrivere i forhold til prosesser, men prosessene skal utøves gjennom virksomhetens ledelse.

Hovedoppgaver i HR

 • Lederstøtte innen HMS / HR / IA
 • Endring og forbedringsarbeid
 • Lederutvikling / lederveiledning
 • Medarbeiderundersøkelsen
 • AMU / HTV
 • Prosjektstøtte OU
 • Lønnsforhandling
 • Lønnsadministrasjon
 • Ressursstyring
 • Vikarformidling
 • HR-rapportering og - analyse
 • Personaladministrasjon
 • Rådgivning / service
 • KLP / personalforsikring

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

HR-ledelse og HR-rådgivere holder til i 2. etasje i administrasjonsbygget på Kalnes. HR-administrasjon holder til i 3. etasje på Tune senter, Rådmann Siras vei 1, Grålum.

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum

Rådmann Siras vei 1

Rådmann Siras vei 1

1712 Grålum