Kafe Kalnes

Sykehusservice

Sykehusservice omfatter fagene renhold og mat.

I avdelingen jobber det cirka 400 engasjerte medarbeidere som hver dag gjør en innsats for avdelingens og sykehusets mål.

Avdelingens viktigste oppgave er å bidra til en trygg og effektiv pasientbehandling

Kontakt

Sentralbord

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum