Innkjøp og logistikk

Våre hovedoppgaver er:

  • Samordne innkjøpsbehov, samt foreslå samordning av avtaler
  • Gjennomføre anskaffelser, herunder ta initiativ til etablering av brukergrupper, arbeide med anbudsgrunnlag sammen med brukergruppen, håndtere kunngjøring og oppfølging av anbudskonkurranser, arbeide med evaluering og klargjøre protokoll og tildelingsbrev sammen med brukergruppen
  • Inngå og vedlikeholde avtaler med leverandører
  • Holde sykehusets ledelse og ansatte orientert om gjeldende avtaler
  • Bistå sykehuset på anbudssiden i prioriterte kjøpssituasjoner
  • Gi rådgivning til ansatte i sykehuset om innkjøpsregelverket  
  • Delta som ressurs i regionale og nasjonale anbud
  • Lede regionale anbud


 

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss