Illustrasjon: Dame som tar mammografi

Brystdiagnostisk senter

Vi har all oppfølging rundt brystkreft i sykehuset.

Vi har en effektiv behandlingsflyt og god logistikk mellom faggruppene; radiologer, patologer og kirurgene.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Har du blitt henvist til mammografi av legen din?

Da skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat, som du finner i vestibylen innenfor hovedinngangen på sykehuset.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet. Du finner ventesonen i grå sone i 1. etasje.

Har du fått innkalling til mammografiscreening fra Kreftregisteret?

Mammografiscreeningen foregår i Kalnes samfunnsbygg, Kalnesveien 380. 

Kalnes samfunnsbygg ligger cirka 7 minutters gange fra hovedinngangen på sykehuset, hvis du kommer med buss. Det er skiltet, slik at det skal gå greit for deg å finne fram når du kommer med bil.

Informasjon om hvordan du finner fram til mammografiscreening og parkering

 

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum