En mann som står ved siden av en baby

Bildediagnostikk (radiologi)

Avdeling for bildediagnostikk tilbyr et bredt utvalg bildediagnostiske tjenester innen diagnostisk røntgen, ultralyd/doppler, CT (datatomografi), MR (magnetisk resonans), angiografi (bilde av blodårer), mammografi (røntgenbilde av bryst) og nukleærmedisinske undersøkelser (diagnostikk ved hjelp av radioaktive isotoper). Vi tilbyr også Intervensjon/bildestyrte behandlingsprosedyrer som benytter ovenstående bildemetodikker.

Avdeling for bildediagnostikk (tidligere radiologisk avdeling) består av  seksjonene bildediagnostikk akutt Kalnes, bildediagnostikk elektiv (planlagt) Moss, brystdiagnostisk senter Kalnes, MR, nukleærmedsin og ankomstsenter Østfold.

Undersøkelser utføres etter henvisning fra lege. Legen sender henvisningen elektronisk eller per post. Du vil motta et innkallingsbrev med timeavtale. Bildediagnostikk sender per nå ikke digitale innkallingsbrev. Du kan også bli oppringt fra oss angående time. Vi må ha henvisning før vi kan sette opp time.

Det er viktig at du leser innkallingsbrevet nøye. Der står det når du skal møte til undersøkelse og om du skal utføre undersøkelsen på Kalnes eller i Moss. Det står også skrevet dersom du skal gjøre egne forberedelser før du møter. Bildediagnostikk sender per nå ikke digitale innkallingsbrev. Ta kontakt om du ønsker å endre oppsatt time. Vi oppfordrer deg til å benytte deg av timen din slik at utredningstiden ikke blir forsinket.

Det er ofte nødvendig å kle av området som skal undersøkes. Det er derfor fint om du møter i tøy som er lett å ta av og på.  Smykker, klokker og piercinger må ofte fjernes før undersøkelse. For å unngå at du mister dine eiendeler er det fint om du tar disse av på forhånd.

Moss

I Moss skal du registrere ditt fremmøte i automat for selvinnsjekk og deretter gå til angitt ventesone (12 eller 14).  Du må betale i resepsjonen etter utført undersøkelse.

Kalnes

På Kalnes skal du registrere ditt fremmøte i automat for selvinnsjekk og deretter gå til resepsjon for avdeling for bildediagnostikk i lilla sone. Du må betale i resepsjonen før utført undersøkelse.

Brystdiagnostisk senter, Kalnes

Pasienter som skal til brystdiagnostisk senter (BDS) skal registrere fremmøte i automat for selvinnsjekk og deretter følge skilting til ventesone 53 som ligger i grå sone.

Mammografiscreening, Kalnes

Les mer om mammografi og hvor du skal møte opp om du er kalt inn til mammografiscreening eller om du er henvist til mammografi fra din fastlege.

Bildediagnostikk, Askimklinikken

Pasienter skal sitte ned i venterommet i inngang B. De blir hentet inn til timen sin. 

Alle bildediagnostiske svar blir sendt til den legen som henviste deg til undersøkelse. Normal svartid er 1-2 uker.  Om det ikke er fastlegen din som har henvist deg og du ønsker at svaret også går til fastlegen må du be om dette i vår resepsjon.  Har du spørsmål om resultatet av undersøkelsen må du ta kontakt med henvisende lege/fastlege.

Som regel må du betale egenandel for undersøkelsene.

Informasjon om frikort og engenandeler på Helsenorge

Har du fritak for egenandel er det fint om du har dokumentasjon på dette ved oppmøte. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Betalingsmåten er bankkort, kun unntaksvis kan faktura benyttes.

Du betaler ikke gebyr ved fakturabetaling.

Hvis du uteblir fra timen uten å gi beskjed minst 24 timer i forveien, vil du bli belastet med et gebyr. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Har du fått en faktura fra oss som du mener er feil må det sendes en skriftlig klage via e-post (postmottak@so-hf.no) eller brev til saksarkivet, postboks 300 1714 Grålum. Hvis du bruker e-post må du oppgi fakturanummer og ikke personlige opplysninger.

Har du lenger reisevei enn 10 km til behandlingstedet kan du få dekket dine reiseutgifter med en fast takst pr kilometer.


Informasjon om pasientreiser på Helsenorge


Hvis det er helsemessige årsaker til at du ikke kan bruke rutegående transport må du kontakte behandleren din for å få en rekvisisjon til tilrettelagt transport. Dersom du er i tvil om hvilken behandler som er ansvarlig for å utstede rekvisisjon, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor telefon 05515.

Avdeling for bildediagnostikk kan ikke utstede rekvisisjon til tilrettelagt transport.

Pasienter med begrensede norskkunnskaper har rett til tolk på sitt foretrukne språk. Om du har behov for tolk må legen skrive dette i henvisningen. Da sørger vi for at du får tolk til timen din.

Bilder og beskrivelser fra bildediagnostiske undersøkelser (CT, MR, røntgen o.l) er foreløpig ikke tilgjengelig via din side på helsenorge.no. For å få kopi av disse journaldokumentene må du fylle ut et skjema og sende til Sykehuset Østfold.

Skjema

Du kan også få kopi av bilder / beskrivelser ved personlig oppmøte i vår resepsjon på Kalnes og i Moss.

Avdeling for bildediagnostikk har godt samarbeid med de private røntgeninstituttene i fylket. Selv om henvisningen din er sendt til sykehuset kan undersøkelsen bli utført ved et privat institutt. Egenandelen for undersøkelse ved et privat røntgeninstitutt vil være den samme som om du blir undersøkt ved Sykehuset Østfold.

Vi vil i informere deg om dette i forkant og du får anledning til å reservere deg mot at henvisningen blir sendt til institutt.

 

 

 

 

 


Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til både på Kalnes og i Moss - se på innkallingsbrevet hvor du skal.

Sykehuset Østfold Kalnes
Avdeling for bildediagnostikk, Kalnes 
Kalnesveien 300,1714 Grålum

Sykehuset Østfold Moss
Avdeling for bildediagnostikk, Moss 
Peer Gynts vei 78, 1535 Moss

Mammografi
Hvis du har fått en henvisning fra din fastlege til mammografi  til brystdiagnostisk senter, så skal du møte opp i vestibylen på sykehuset  og registrere ditt fremmøte i selvinnsjekksautomat før du går til ventesonen. Dette får du varsel om på SMS etter innsjekk.

Mammografiscreening
Har du blitt kalt inn til  mammografiscreening av Kreftregisteret så skal du til Kalnes samfunnsbygg/adminstrasjonsbygget som ligger på oversiden av sykehuset. 

Info om hvordan du finner fram til mammografiscreening og parkering

 

Adresser

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300
1714 Grålum
Resepsjonen og selvinnsjekkautomatene ligger i vestibylen rett på innsiden av hovedinngangen.

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78
1535 Moss

Kalnes samfunnsbygg - Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380
1714 Grålum