Fagkurs

VITALT: Aldring – hva skjer med kropp og sinn når vi blir eldre?

Forhåpentligvis skal vi alle bli gamle, men det å eldes er ofte forbundet med helseplager. Vi spør geriater og avdelingssjef Astrid Eri-Montsma og overlege i alderspsykiatri Enrico Callegari i sykehuset om hva som skjer med kropp og sinn når vi eldes.

Passert
11.
oktober
2023
  1. 11. okt. 2023, 19:00 - 20:30

Tid og sted

Når

  1. 11. okt. 2023, 19:00 - 20:30

Type arrangement

Temakveld

Arrangør

Sykehuset Østfold

Er det slik at vi blir glemske bare av å bli gammel? Eller er dårlig hukommelse tegn på sykdom som må utredes og behandles? Hvor blir egentlig musklene av? En stadig større andel eldre i den norske befolkningen blir sett på som en av vår tids store sosiale utfordringer. Skal vi forstå eldrebølgens effekt på samfunnet må vi begynne med å forstå alderdommens effekt på oss selv. 

Enrico Callegari og Astrid Eri-Montsma

Enrico Callegari, overlege ved alderspsykiatrisk seksjon og Astrid Eri-Montsma, geriater og avdelingssjef på geriatrisk og endokrinologisk avdeling og nyremedisinsk avdeling

Astrid Eri-Montsma er avdelingssjef på geriatrisk og endokrinologisk avdeling og nyremedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold, og har et brennende engasjement for eldres helse.  

Enrico Callegari er overlege ved alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold. I arbeidet med sin doktorgrad om bruk av medisiner mot psykiske plager blant eldre i sykehjem har han blant annet undervist på sykehjem i fylket om temaer som demens, alderspsykiatri, angst, depresjon og psykoser.

VITALT er navnet på Sykehuset Østfolds serie av folkemøter. Vi håper folkemøtene skaper engasjement og gir økt kunnskap om veien til god helse, helseutfordringer og folkesykdommer – og ønsker Østfolds innbyggere velkommen til et inspirerende treffpunkt med sykehuset.   


Her finner du arrangementet på Litteraturhuset i Fredrikstad sine hjemmesider