Pasientkurs

Temadager til foreldre med CFS/ME-syke barn og unge

Tverrfaglig kurs over tre dager med innhold som sykdomsmekanismer, utredning og behandling, aktivitetstilpasning og energibalanse.

Tid og sted

Når

Ved behov vil det settes opp et kurs, høsten 2024. Dette avhenger av antall deltakere.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Målgruppe

Foreldre/foresatte til barn opp til 18 år med CFS / ME. Barnet må være utredet og diagnostisert for CFS / ME i spesialisthelsetjenesten eller hos utredende lege/fastlege. Det er ønskelig at begge foreldrene/foresatte deltar.

Varighet

Temadagene går over tre hele dager, og det anbefales å delta på alle dagene for best utbytte av kurset.
Alle dager klokka 09 til 15.

Antall deltakere

Begrenset antall plasser. Maksimum to voksne pr. barn.

Henvisning

Du må ha henvisning fra fastlege dersom du ikke har mottatt direkte invitasjon fra barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold. Det er kun foreldre til barn/ungdom som har fått diagnosen CFS/ME som kan delta.
Foreldre/foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd. Lege ved sykehuset fyller ut søknad om opplæringspenger.

Pris 

Gratis fordi det ikke tas egenandel for barn under 16 år. Utgifter til reise og parkering må påregnes.

Servering 

Det blir servert kaffe, te og frukt. Mat/drikke kan kjøpes i kaféen eller tas med.

Påmelding

Ring barne- og ungdomsklinikken på tlf. 69 86 30 52 ved sekretær på hverdager mellom klokka 9 og 15.

Om temadagene

Temadagene består av forelesninger ved overlege, brukerrepresentanter, sosionom, fysioterapeut, barnepsykiater, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier, samt erfaringsutvekslinger. Kursinnhold:
Brukerinnlegg fra ME-syk
Brukerinnlegg fra foreldre
Psykiske prosesser, sorgreaksjoner
Kommunikasjon
Erfaringsutveksling
Endringer i familien når en blir syk
Kosthold
Sykdomsfaser, energibalanse, energiøkonomisering
Søvn/hvile
Fysisk aktivitet og aktivitetsplan
Rettigheter og muligheter ved skole og utdanning
Rettigheter og stønader fra NAV

Endringer i programmet kan forekomme. 

Kontakt