Pårørendekonferansen 2024 - Østfold

Hva når partneren din begynner å glemme? Når barnet du nettopp har født viser seg å ha en funksjonsnedsettelse? Når du ikke klarer å stå i jobb lengre fordi det er for krevende å følge opp dine gamle foreldre? De fleste av oss kommer til å oppleve plutselige endringer og inngripende overganger i livet. Årets digitale Pårørendekonferanse setter søkelyset på hvordan vi kan finne gode veier videre og på hvordan håpet finnes selv når alt synes håpløst. 

23.
september
2024
  1. 23. sep. 2024, 11:00 - 18:00

Tid og sted

Når

  1. 23. sep. 2024, 11:00 - 18:00

Hvor

Fredrikstad kino
Nygaardsgata 16
1606 Fredrikstad
Diagram
Velkommen til lokalt arrangement på Fredrikstad kino mandag 23. september

 

Vi inviterer til felles visning av den digitale Pårørendekonferansen mandag 23. september på Fredrikstad kino. Representanter fra ulike organisasjoner vil være til stede, og det vil være en panelsamtale med pårørende og fagpersoner på scenen. Det digitale programmet byr på foredrag fra blant annet Else Kåss Furuseth, Trond-Viggo Torgersen, Peder Kjøs og Dora Thorallsdottir.    

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding. Det blir servert gratis kaffe og te, og det er mulig å kjøpe varm mat i pausen kl.13.45.  

Det lokale arrangementet er et samarbeid mellom Sykehuset Østfold, Halden, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. 

 

Program for dagen:   

11.00 Bruker- og interesseorganisasjoner er til stede på stands 

11.30 Åpning v/ Helge Stene-Johansen, knst. administrerende direktør Sykehuset Østfold, representant fra Fredrikstad kommune og Svein Gurvin, dagens lokale programvert    

11.45 Felles visning av den digitale Pårørendekonferansen del 1 

12.35 Pause 

12.50 Felles visning av den digitale Pårørendekonferansen del 2 

13.45 Lunsjpause med mulighet for å kjøpe varm mat  

14.30 Panelsamtale med pårørende og fagpersoner, ledet av Svein Gurvin  

Paneldeltagere 
Beathe Grøgård, pårørende fra organisasjonen Ivareta 
Trond Svenning, pårørende til ektefelle med Parkinson 
Helene Linnea Wiklund-Simensen - pårørende, Ungdomsrådet Sykehuset Østfold  Inger Johanne Stølan Hymer, Sykehuset Østfold, TIPS Sør-Øst 
Wigdis Bye, pårørendekoordinator Halden kommune  

15.15 Pause  

15.30 Felles visning av den digitale Pårørendekonferansen del 3 

16.25 Pause 

16.40 Felles visning av den digitale Pårørendekonferansen del 4 

Programmet er ferdig ca 17.45.   

 

Den digitale visningen inneholder:   

Åpning av konferansen 2024 
Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret 
Else Kåss Furuseth, standupkomiker og programleder 

Men hva da er livet? 
Samtale i studio med Trond-Viggo Torgersen, lege og tidligere barneombud  

Ulike foredrag  

  • Psykisk helse i pårørendesammenheng Peder Kjøs, psykolog  
  • Relasjoner og humor Dora Thorhallsdottir, gründer, relasjonsterapeut og komiker  
  • Omsorgens utfordringer Stine Irene Flinterud, intensivsykepleier og førsteamanuensis  
  • Forskning på pårørende Kristiane M. Hansson, forsker  
  • Sikkerhet i helsetjenester Siri Wiig, professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer  
  • Min historie som pårørende Mariann Baugerud, pårørende  
  • Barn og unges psykiske helse Torun Vatne, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi  
  • Psykiatri og pårørende Dag Årsland, spesialist i psykiatri, overlege og forskningsleder