Fagkurs

Helsepedagogikk

Kurset i helsepedagogikk bidrar til å styrke kursdeltakerens kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring (PPO), ved at deltakeren tilegner seg ulike verktøy og metoder som fremmer læring og mestring hos pasienter og pårørende.

9.
oktober
2024
5 dager
 1. 09. okt. 2024, 08:30 - 15:00
 2. 23. okt. 2024, 08:30 - 15:00
 3. 06. nov. 2024, 08:30 - 15:00
 4. 20. nov. 2024, 08:30 - 15:00
 5. 04. des. 2024, 08:30 - 15:00
Eksterne kursdeltakere melder seg på her!

Tid og sted

Når

 1. 09. okt. 2024, 08:30 - 15:00
 2. 23. okt. 2024, 08:30 - 15:00
 3. 06. nov. 2024, 08:30 - 15:00
 4. 20. nov. 2024, 08:30 - 15:00
 5. 04. des. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Administrasjonsbygget

Eksterne kursdeltakere melder seg på her!

Frist for påmelding: 03. okt. 2024, 20:00
Eksterne kursdeltakere melder seg på her
Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. Målet med PPO er å heve helsekompetansen slik at den enkelte pasient skal kunne være en aktiv deltaker og ta kompetente valg sammen med sin behandler. 
 
Fag- og kompetanseavdelingen ved seksjon opplæring, tilbyr kurs i helsepedagogikk. 
 

Aktuelle tema:

 • Innføring i helsepedagogikk
 • Helsekommunikasjon
 • Mestrings- og endringsprosesser i teori og praksis
 • Brukermedvirkning - hva, hvordan, hvorfor?
 • Didaktisk modell og pedagogiske metoder for opplæring

Pris

For brukermedvirkere og medarbeidere i Sykehuset Østfold (i minimum 40 % fast stilling): Gratis
For eksterne:
3 300,-
 

Påmelding

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i Læringsportalen.
Brukere og eksterne kan melde seg på ved å sende en mail til mestring@so-hf.no. 
 

Målgruppe

 • Helsepersonell som ønsker å øke sin helsepedagogiske kompetanse.
 • Helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med PPO.
 • Brukere som har en rolle i PPO ved sykehuset, eller som ønsker å ha en mer aktiv rolle f.eks. brukere som deltar med sin historie på kurs, temakvelder, likepersoner eller brukere som er med å utarbeide pasientinformasjon osv.
 • Helsepersonell som arbeider med informasjon til pasienter og pårørende, f.eks. innen friskliv, læring og mestring, rehabilitering, habilitering, helsestasjoner mm.

Formål

 • Kursdeltakeren skal tilegne seg helsepedagogisk kompetanse for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud til pasienter og pårørende. 
 • Kursdeltakeren skal utarbeide et fullverdig undervisnings- og opplæringstilbud innenfor et valgt fagområde.
 • Kursdeltakeren kan iverksette systematisk pasient- og pårørendeopplæring (gruppeopplæring/kurs).
 • Kursdeltakeren skal kunne anvende kommunikasjonsteknikker som kan bidra til økt helsekompetanse hos pasienter og pårørende.

Læringsmål

Deltakeren skal ved å delta på kurs i helsepedagogikk kunne:

 • anvende ulike pedagogiske arbeidsformer og metoder, både i individuelle møter og for grupper.
 • bidra til at pasient og pårørende er en aktiv deltaker som tar kompetente valg sammen med sin behandler. 
 • utøve god kommunikasjon og pasient- og pårørendeopplæring i praksis ved å ta utgangspunkt i personens helsekompetanse, behov og ønsker.
 • planlegge lærings- og mestringstilbud i grupper basert på pedagogiske prinsipper. 
 • anerkjenne brukerenes erfraingskunnskap og praktisere likeverdig samarbeid. 
 • redegjøre for sentrale begreper og temaer innen helsepedagogikk. 
 

 

Kontakt