Fagkurs

Etikkseminar

Prioritering – et etisk dilemma? I sykehuset befinner vi oss ofte i et spenningsfelt mellom faglighet, etikk, rettigheter og økonomi/kapasitet. Hvilke vurderingene legger vi til grunn når beslutninger tas?

Passert
2.
november
2022
  1. 02. nov. 2022, 11:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 02. nov. 2022, 11:30 - 15:30

Type arrangement

Fagseminar

Arrangør

Eksterne melder seg på i Kompetansebroen

Frist for påmelding: 28. okt. 2022
Årets gjest er Carl Tollef Solberg, lege, filosof og seniorforsker. Han har en doktorgrad på medisinsk etikk, og er ansatt ved Senter for medisinsk etikk (SME). I tillegg har han klinisk erfaring fra mange ulike områder i helsevesenet. Tema for foredraget er «Hva skal vi med helseprioriteringer? Et fugleperspektiv.»

“Når pasienten ikke vil”? Et annet aktuelt tema på årets program, er om vi bør gjennomføre en undersøkelse når pasienten ikke vil? Dette er en av sakene som er drøftet i klinisk etikk-komité i år. Radiograf vil fortelle om en hendelse med en eldre pasient, som nok mange kan kjenne seg igjen i.

Etikkseminaret gjennomføres i plenumsalen på Kalnes. Det er også mulig med digital deltakelse, via Join. Lenke vil bli sendt ut til påmeldte i forkant.

Målgruppe

Medarbeidere i sykehus og kommune med interesse for etikk.

Påmelding

Eksterne melder seg på i Kompetansebroen (se link over).
Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i læringsportalen. 

Pris

Arrangementet er gratis.

Bevertning
Det tilbys kaffe/te og lefser i pausen.

Program

11.30 - 11.45 Velkommen v/adm.direktør Hege Gjessing
11.45 - 12.45 Hva skal vi med helseprioriteringer? Et fugleperspektiv v/Carl Tollef Solberg
12.45 - 13.00 Pause
13.00 - 13.15 Etisk dilemma fra leders hverdag v/Andreas Joner, klinikksjef psykisk helsevern og rusbehandling
13.15 - 13.30 Etisk dilemma fra klinisk hverdag, psykisk helsevern
13.30 - 13.45 Etisk dilemma fra klinisk hverdag v/anestesilege Peter Holm
13.45 - 14.05 Dialog etter innleggene
14.05 - 14.20 Pause
14.20 - 15.15 Bør man gjennomføre undersøkelsen når pasienten ikke vil? 
                        Eksempel på sak drøftet i klinisk etikk komite 2022
15.15 - 15.30 Oppsummering og avslutning


Kontakt