Fagkurs

Etikkseminar 2023

Forhåndssamtaler er en kommunikasjonsprosess, som handler om å hjelpe pasientene i å uttrykke sine tanker og ønsker for fremtidig helsehjelp. Dette ligger nært knyttet til selvbestemmelse/autonomiprinsippet innen etikken.

Passert
2.
november
2023
  1. 02. nov. 2023, 11:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 02. nov. 2023, 11:30 - 15:30

Hvor

Sykehuset Østfold Kalnes
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Plenumssal 1 eller du kan delta via Join.

Påmelding

Frist for påmelding: 30. okt. 2023, 12:00

Det vil også bli presentert saker som er drøftet i Sykehuset Østfolds kliniske etikkomité i 2023.

Program, påmelding og ytterligere informasjon om etikkseminaret finner du på Kompetansebroen.


Kompetansebroen