Fagkurs

Arendalsuka: Er brukeren nøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste?

Vi blir flere, vi blir eldre, vi lever lengre med sykdom og vi forventer mer av helsetjenesten. Samtidig har helsevesenet begrenset med ressurser og personell.

Passert
16.
august
2023
 1. 16. aug. 2023, 16:30 - 17:30

Tid og sted

Når

 1. 16. aug. 2023, 16:30 - 17:30

Type arrangement

Temakveld

Arrangør

Sykehuset Østfold og Vestre Viken

Teknologi blir pekt på som en del av løsningen for å møte disse utfordringene, og den nasjonale e-helsestrategien handler om å levere helsehjelp på nye og mer bærekraftige måter. Hvordan jobber vi med dette i Sykehuset Østfold og Vestre Viken? Og hvordan synliggjør og utvikler vi tjenestene sammen med de som skal bruke dem?  

Hjemme når du kan, sykehus når du må. Med digital hjemmeoppfølging og det virtuelle sykehuset ønsker vi, ved hjelp av teknologi, å tilby hele eller deler av behandling og oppfølging der pasienten er.  

Det betyr at pasientene slipper å reise til sykehuset og kan motta nødvendig oppfølging i eget hjem. Det betyr også at spesialister ved våre sykehus kan bidra i pasientbehandling og oppfølging andre steder, uten å måtte reise til der hvor pasienten befinner seg fysisk. Men fører dette til at pasienten opplever økt trygghet og bedre mestring av sin helsesituasjon? Vi har gjennomført en undersøkelse blant kreftpasienter som har hatt digital hjemmeoppfølging som en del av sin behandling, og presenterer resultatene.  

Sykehuset Østfold og Vestre Viken følger opp spørsmålet fra Helsekommisjonsrapporten og inviterer til den viktige samtalen; hva gjør vi for å bidra til et bærekraftig helsevesen i årene som kommer? Hvordan får vi til bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene? Hva synes pasientene om digital behandling og oppfølging, og hvordan sikrer vi brukermedvirkning og brukerstyrt tjenesteutvikling?  

Medvirkende
 • Hege Gjessing, administrerende direktør, Sykehuset Østfold
 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Vestre Viken
 • Amund Leinaas, leder Program for Digital hjemmeoppfølging, Vestre Viken
 • Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen, Sykehuset Østfold
 • Anne-Lise Kristensen, avdelingssjef brukerstyring og brukermedvirkning, Vestre Viken
 • Anne Palacios Karlsen, avdelingssjef senter for laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold
 • Jon Magnussen, professor i helseøkonomi, NTNU
 • Mark Miller, brukerrepresentant
 • Marte Kvittum Tangen, leder, Norsk forening for allmennmedisin
 • Marthe Roa Syvertsen, lege og leder for EpilepsiNett, Vestre Viken
 • Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Silje Sjursen Skiphamn, helseredaktør, Altinget
 • Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør, KS