Pensjon og forsikringer

​Som medarbeider i Sykehuset Østfold har du gode pensjons- og forsikringsordninger.

Pensjon

Sykehuset Østfold har tjenestepensjon for sine medarbeidere i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Denne pensjonsordning ivaretar medarbeidernes tariffestede rett til tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).

Sykehuset Østfold har pensjonsavtaler med KLP.

Pensjon i KLP - hva betyr det for deg?

Har du spørsmål om pensjon? Ta kontakt med Kundesenter KLP, telefon 55 54 85 00.

Forsikringer

Som medarbeider i Sykehuset Østfold er du forsikret. De forsikringene som sykehuset har tegnet for deg er:

  • Gruppelivsforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Fritidsulykkesforsikring
  • Tjenestereiseforsikring

For å få mer informasjon om personalforsikringer kan du lese mer i personalhåndboka på intranett. Eller du kan logge deg inn på Personalportalen og klikke deg inn på Personalhåndboka der.

Sist oppdatert 11.01.2023