Ungdomsrådet

Ungdomsrådet rr et rådgivende organ for administrasjonen, sykehuset og klinikker i saker av strategisk karakter som angår helsetilbudet til barn og unge pasienter og pårørende, i virksomhetsområdet.

Ungdomsrådet kan kontaktes på ungdomsradet@so-hf.no​

Innkallinger     Referater


         Ønsker du et spesifikt referat fra før 2021, send en e-post til ungdomsradet@so-hf.no​​​

         Ungdomsrådet rr et rådgivende organ for administrasjonen, sykehuset og klinikker i saker av strategisk karakter som angår helsetilbudet til barn og unge pasienter og pårørende, i virksomhetsområdet. De er et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

         • Ungdomsrådets formål er å benytte ungdoms brukererfaringer og forslag til tiltak skal systematisk brukes for å forbedre sykehusets tilbud til barn og unge pasienter
         • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester for ungdom, uavhengig av kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
         • Arbeide for at tjenestetilbudet i SØ for ungdom har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
         • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter og pårørende.
         • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.
         • Bidra til å følge opp SØs vedtatte strategi for brukermedvirkning – Åpenhet og involvering

         • Fremme saker av betydning for sykehustilbudet til ungdom.
         • Utarbeide arbeidsplan for kommende år samt årsrapport for foregående år. Årsrapporten inngår i brukerutvalgets årsrapport.
         • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til SØ sine høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom.
         • Bidra til å styrke arbeidet med bedring av pasientservicen til ungdom

         • Ungdomsrådet skal ikke behandle saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i SØs ordinære organer for slike saker eller av pasientombudet.

         10. januar

         24. januar (fellesmøte Bu og UR)

         6. mars

         29. mai

         11. september

         30. oktober

         4. desember

         ​​​Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

         Brukerrepresentanter - godtgjøring for ungdomsråd ved Sykehuset Østfold

         ​Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

         Reiseregning

         Reiseregning fylles ut av medlemmene etter hvert møte i ungdomsrådet, prosjekter, råd eller utvalg.

         Reiseregning for brukerrepresentanter fylles ut digitalt via Microsoft Forms

         Obs! Ingen sensitive opplysninger i skjema.

         Det må fylles ut et skjema for hver reise/ møte.

         Kvittering for parkering sendes per e-post til linda.eikemo@so-hf.no

         Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

         Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, må bekreftelse fra arbeidsgiver sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

         Ta kontakt med samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no


         Sist oppdatert 16.04.2024