Brukerutvalget

​Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Brukerutvalget deltar i utvikling av pasientbehandlingen. Utvalget gir råd om forbedringer og behov for nye tiltak, gir tilbakemelding om sine erfaringer, vurderer pasientservice og pasientinformasjon, og er med på å gjennomføre brukerundersøkelser i sykehuset.

Brukerutvalget behandler ikke saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i sykehusets ordinære organer for slike saker eller av pasient- og brukerombudet.

Brukerutvalget kan kontaktes på e-post: brukerutvalget@so-hf.no

 

Mona Larsen (leder), FFO
Hanne Stagebo Petersen (nestleder), SAFO  

Øvrige medlemmer:

Robert Nordli, Mental Helse 
Anita Helene Ørbeck, SAFO
Pål Oraug, Kreftforeningen
Inger-Lise Broen, FFO
Laila Ertnes, FFO
Inge André Langsholt, RIO
Linda Andresen, FFO

I Brukerutvalgets dialogkonferanse møter representanter fra pasient-, pårørende og brukerorganisasjoner, fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, for å diskutere og belyse hvordan helsetjenesten fungerer. Brukerutvalget tilstreber å arrangere èn dialogkonferanse i året.

Innkallinger

​​

     ​​Referat

          

         Ønsker du et spesifikt referat fra før 2021, send en e-post til linda.eikemo@so-hf.no​

          

         Ann​​en informasjon

         • 17. januar
         • 24. januar (fellesmøte brukerutvalget og ungdomsrådet)
         • 13. mars
         • 24. april
         • 5. juni
         • 14. august
         • 18. september
         • 6. november
         • 11. desember

         13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst

         13 prinsipper for brukermedvirkning

         Regionalt brukerutvalg

         Brukerutvalg i Helse Sør-Øst

         Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

         Brukerrepresentanter - godtgjøring for brukerutvalg ved Sykehuset Østfold

         ​Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

         ​Reiseregning

         Reiseregning fylles ut av medlemmene etter hvert møte i brukerutvalget, prosjekter, råd eller utvalg.

         Reiseregning for brukerrepresentanter fylles ut digitalt via Microsoft Forms

         Obs! Ingen sensitive opplysninger i skjema.

         Det må fylles ut et skjema for hver reise/ møte.

         Kvittering for parkering sendes per e-post til linda.eikemo@so-hf.no

         ​Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

         - Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, må bekreftelse fra arbeidsgiver sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

         Ta kontakt med samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no

         ​​​​​​​
          

         Sist oppdatert 20.03.2024