Brukerutvalget

​Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Brukerutvalget deltar i utvikling av pasientbehandlingen. Utvalget gir råd om forbedringer og behov for nye tiltak, gir tilbakemelding om sine erfaringer, vurderer pasientservice og pasientinformasjon, og er med på å gjennomføre brukerundersøkelser i sykehuset.

Brukerutvalget behandler ikke saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i sykehusets ordinære organer for slike saker eller av pasient- og brukerombudet.

Brukerutvalget kan kontaktes på e-post: brukerutvalget@so-hf.no

 

Mona Larsen (leder), FFO
Hanne Stagebo Petersen (nestleder), SAFO  

Øvrige medlemmer:

Robert Nordli, Mental Helse 
Anita Helene Ørbeck, SAFO
Pål Oraug, Kreftforeningen
Inger-Lise Broen, FFO
Laila Ertnes, FFO
Inge André Langsholt, RIO
Linda Andresen, FFO

I Brukerutvalgets dialogkonferanse møter representanter fra pasient-, pårørende og brukerorganisasjoner, fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, for å diskutere og belyse hvordan helsetjenesten fungerer. 

Mer informasjon og påmelding til dialogkonferansen​

Innkallinger

​​

​​Referat

 

Ønsker du et spesifikt referat fra før 2021, send en e-post til linda.eikemo@so-hf.no​

 

Ann​​en informasjon

17. januar

24. januar (fellesmøte BU og UR)

21. februar

13. mars

5. juni

14. august

18. september

6. november

11. desember

18. januar
22. februar
22. mars
20. april
7. juni
16. august
20. september
1. november
13. desember


13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst

13 prinsipper for brukermedvirkning

Regionalt brukerutvalg

Brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

Brukerrepresentanter - godtgjøring for brukerutvalg ved Sykehuset Østfold

​Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

​Reiseregning

Reiseregning fylles ut av medlemmene etter hvert møte i brukerutvalget, prosjekter, råd eller utvalg.

Reiseregning for brukerrepresentanter fylles ut digitalt via Microsoft Forms

Obs! Ingen sensitive opplysninger i skjema.

Det må fylles ut et skjema for hver reise/ møte.

Kvittering for parkering sendes per e-post til linda.eikemo@so-hf.no

​Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

- Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, må bekreftelse fra arbeidsgiver sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

Ta kontakt med samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no

​​​​​​​
 

Sist oppdatert 23.06.2023