• ADHD - E-læringskurs for foresatte til barn og ungdom med ADHD
  Dette er et e-læringskurs for foresatte. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling.
  ADHD - E-læringskurs for foresatte til barn og ungdom med ADHD
  Alltid tilgjengelig
 • ASF (autismespekterforstyrrelse) - Foreldregruppe
  ASF foreldregruppe er et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for foreldre til barn med ASF. I ASF foreldregruppe vil deltakerne lære mer om diagnosen og møte andre foreldre som de kan dele erfaringer med. Hver foreldregruppe går over 3 hele dager.
  ASF (autismespekterforstyrrelse) - Foreldregruppe
  8.
  april
  2024
  3 dager
 • Autismekurs for foreldre til barn 0-6 år
  Autismekurset er et tilbud til foreldre i Østfold med barn i aldersgruppen 0 til 6 år som nylig har fått diagnosen autisme, og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.
  Autismekurs for foreldre til barn 0-6 år
  8.
  april
  2024
  4 dager