Fornøyd med løsning for hjemmeoppfølging

Sykehuset Østfold har testet ut digital hjemmeoppfølging av pasienter, og resultatet er at sykehuset nå velger å gå til innkjøp av løsningen.

Publisert 22.12.2021
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Sykehuset Østfold har i samarbeid med Diffia AS og Sykehuspartner utviklet og testet en løsning for hjemmeoppfølging av pasienter. Nå vil sykehuset kjøpe løsningen.

Sykehuset Østfold har inngått avtale med Diffia AS om ny løsning for digital hjemmeoppfølging. Sammen med Diffia AS og Sykehuspartner har Sykehuset Østfold utviklet og testet en digital løsning for trygg og god hjemmeoppfølging av pasienter siden juni 2019. Løsningen, Nimble Homewards, er utviklet som del av innovasjonpartnerskapsprosjektet "Nyskapende pasientforløp". Nå har Sykehuset Østfold besluttet å anskaffe løsningen.

Viktige meninger

Underveis i utviklingen har 45 klinikere og 84 pasienter i kreftavdelingen testet og gitt innspill til løsningen. Utprøvingen ga nyttige innspill til kjøpsbeslutningen. 

- Hva klinikerne på sykehuset og pasientene hjemme synes om løsningen og tjenesten, er det absolutt viktigste, sier avdelingssjef Andreas Stensvold ved kreftavdelingen.
- Evalueringen viser at de i stor grad er fornøyde med løsningen. Pasientene oppgir at de føler økt trygghet, og det er viktig for oss.

Andreas Stensvold

Andreas Stensvold

Det er ikke tilfeldig at kreftavdelingen ble valgt som pilotavdeling. Avdelingen har testet ut og tilbudt hjemmeoppfølging siden 2015.

- Nimble er en brukervennlig og god løsning, som på en enkel måte gjør det mulig for oss å få viktig informasjon om pasienter og ha dialog med dem når de er hjemme. Løsningen er også integrert med journalsystemet vårt, og det at det er mulig å få målinger som er utført hjemme inn i elektronisk kurve, er et stort pluss. Det fjerner tidstyver, og gir klinikerne gode arbeidsprosesser og et større helhetsbilde av pasientenes tilstand, forklarer Stensvold.

Forrige uke ble avtalen mellom Diffia AS, Sykehuspartner og Sykehuset Østfold signert. Løsningen skal benyttes videre i kreftavdelingen, og tas i bruk av andre avdelinger.

- Dette er et resultat av et godt stykke arbeid av alle involverte parter, sier innovasjonssjef og prosjektleder Ingunn Olsen. Hun har styrt prosjektet siden oppstart i 2017, og legger ikke skjul på at dette har vært både krevende og lærerikt.

​Først i landet

Prosjektet har hatt et omfattende aktørbilde, og har som innovasjonsprosjekter flest, støtt på en rekke utfordringer underveis.​
Innovasjonsjef Ingunn Olsen

Innovasjonssjef Ingunn Olsen


- Digital hjemmeoppfølging er ikke plankekjøring. Det handler vel så mye om organisatorisk utvikling som teknologisk utvikling, sier Olsen. 

Sykehuset Østfold var dessuten det første sykehuset i Norge til å ta i bruk innovasjonspartnerskapsprosedyren. Sammen med gode samarbeidspartnere i prosjektet har sykehuset erfart at gjennomføring av prosedyren er nybrottsarbeid, og ikke uten utfordringer i et såpass komplekst økosystem.

- Vi har gått opp veien fra start til slutt. Vi har i alle fall lært at innovasjonspartnerskap handler om å spille hverandre gode, og jeg er skikkelig stolt av at Sykehuset Østfold, Diffia, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst har lyktes med det, og at det endte med et kjøp, sier Ingunn Olsen.