Anbefaler at barn smaker på matvarer tidlig

Kan introduksjon av peanøtt, melk, hvete og egg fra 3 måneders alder forebygge allergi? Ja, viser nye funn i PreventADALL-studien som mange østfoldkvinner og barn deltar i.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 01.07.2022
Illustrasjonsfoto baby
Illustrasjonsfoto: Sykehuset Østfold

​PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children) er en stor internasjonal studie som ble startet i 2014 for å undersøke om allergisk sykdom kan forebygges, og om det er faktorer tidlig i livet som kan påvirke risikoen for å utvikle allergiske sykdommer og andre folkesykdommer.

Artikkelen fortsetter under bildet

Sigve Ådalen, Katrine Sjøborg, Christine Monceyron Jonassen og Birgitte Bekker Trinborg

Sykehuset Østfolds barnelege Sigve Ådalen som har utført barnekotnrollene, seksjonsoverlege Katrine Sjøborg, hovedveileder og forsker Christine Monceyron Jonassen og molekylærbiolog Birgitte Bekker Trinborg.

Studien ledes fra en forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus, i tett samarbeid med Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm. Nesten 2400 mor-barn par har deltatt, og en kvinne fra Østfold var den første som ble inkludert i studien.

Se også: Mødre og barn i unikt forskningsstudie

Internasjonal interesse

Det er publisert flere forskningsfunn i studien tidligere. I 2020 ble det første funnet knyttet til forebygging av eksem publisert. Nå har The Lancet, et av verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrift, publisert en artikkel på funn knyttet til forebygging av matallergi.

Se også: Artikkel publisert i "The Lancet"​

- Det er gjort funn som viser at det er mulig å forebygge matallergi ved 3 års alder med tidlig introduksjon av allergene matvarer fra 3 måneders alder. Dette er nye funn som er viktige, og har en klar relevans for befolkningen generelt og anbefalinger om riktig tidspunkt for introduksjon av matvarer, sier Sykehuset Østfolds forsker Christine Monceyron Jonassen som er medforfatter.

Illustrasjonsfoto Sykehuset Østfold

Illustrasjonsfoto Sykehuset ØstfoldPreventADALL-studien viste at introduksjon av peanøtt, melk, hvete og egg fra 3 måneder reduserte risikoen for allergi for disse matvarene ved 3 års alder fra 2,3 prosent til 1,1 prosent. På nasjonalt nivå tilsvarer dette at vel 1000 treåringer i Norge per år kan unngå allergi mot peanøtt, melk, egg og hvete dersom alle barn starter å smake vanlige matvarer fra de er 3 måneders alder, står det i nyhetsbrevet som sendes til deltakere i studien.​

- Bakgrunnen for tidlig introduksjon av allergener og mat som kan føre til allergi ved å la babyen sutte på litt peanøttsmør eller andre matvarer på mors finger fra 3 måneders alder, er at tarmsystemet er den beste måten å møte matallergener for å utvikle naturlig toleranse for disse matvarene, forklarer Jonassen.
Immunforsvaret takler allergener dersom de presenteres riktig, det vil si via matveien første gangen via tidlig og gradvis tilvenning.
- Å eksponeres for slike allergener via luftveiene eller gjennom huden dersom hudbarrieren er redusert, kan lettere føre til utvikling av allergi, sier Jonassen.

Professor Karin C Lødrup Carlsen ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege/barnelege ved Oslo universitetssykehus, leder PreventADALL-studien.
Hun mener Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer nå bør oppdateres, skriver UiO på sin nettside.

- Betydd mye

Totalt ble cirka 2700 kvinner invitert til å delta i studien i anledning 18 ukers ultralyd og svangerskapskontroll, og de nesten 2400 deltakerne har avgitt prøver, besvart spørreskjemaer, blitt fulgt opp på kontroller og bidratt til å samle inn mye biologisk materiale som blodprøver, urin, avføring og spytt.

Prosjektet er tidligere omtalt som enestående på verdensbasis på grunn av høy rekrutteringsrate, lavt frafall og potensiale til å kunne gi vitenskapelige baserte råd for matvareintroduksjon og hudstell til barn i store deler av verden.

- For Sykehuset Østfold har samarbeidet med Oslo universitetssykehus betydd mye. Vi har hatt fire stipendiater engasjert rundt prosjektet, og det er ikke avsluttet ennå. Designet på studien er utmerket, og det er mange faggrupper nasjonalt og internasjonalt som jobber med ulike problemstillinger i studien. Vi vil kunne svare på mange spørsmål om betydning av ulike faktorer tidlig i livet og også i svangerskap, for senere utvikling av ulike folkesykdommer, forklarer Jonassen.​


Om PreventADALL

PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitits and ALLergies) er en stor internasjonal studie. Målet er å:

  • Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer
  • Identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet
  • Omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for å redusere utvikling av folkesykdommer, og gi bedre allmennhelse

(Kilde: Oslo universitetssykehus)