Ambulansetjenesten gjennom 25 år

I 1996 ble ambulansetjenesten i Østfold etablert som en felles enhet. Utviklingen har vært stor, både når det gjelder medarbeidere og utstyr. - Vi har vært i front på mange felt lenge, og er blant de beste ambulansetjenestene i landet, sier Fleming Widell.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 31.12.2021
Sist oppdatert 06.01.2022
Merete Storli Tveit og Fleming Widell
Avdelingssjef Merete Storli Tveit og rådgiver Fleming Widell i prehospital avdeling forteller også mer om ambulansetjenesten i podkast-episoden "På vakt for ditt liv".

Hør: Sykehuset Østfolds podkast Folk og fag med episoden "På vakt for ditt liv" med Merete Storli Tveit og Fleming Widell i ambulansetjenesten

Fleming Widell har de siste årene jobbet som rådgiver i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold, men har vært knyttet til ambulansetjeneste helt tilbake til april 1979.

​- Det vil si, jeg jobbet i det som het Falken redningstjeneste i Fredrikstad. Der gjorde vi mye forskjellig som handlet om å hjelpe folk, og det var en blandingstjenesten med alt fra bilberging og trygghetsalarmer til eiendom, dykking og ambulanse, forklarer Widell.

Han husker godt overtakelsen og sammenslåingen til det som nå er dagens ambulansetjenesten i Østfold.
- Jeg var seksjonsleder i Fredrikstad ut 1995, og på nyttårsaften var jeg med på å avlevere tjenesten til Østfold Røde Kors som tok over etter anbudsrunden. Vi fikk valget mellom å bli igjen i Falken, eller bli med over til ambulansetjenesten. Det var en ganske stor gruppe som ble med over, minnes Widell. 

Jubileumsår

Du har kanskje sett at ambulansene i Østfold har vært merket med "På vakt for ditt liv" og 25 år? Merket kom på plass for å bidra til en synlig markering av jubileumet, men utover det har det dessverre ikke vært rom for den store feiringen i år på grunn av pandemien.​

​​- Vi har hatt litt pølseserveringer utenfor akuttmottaket, en intern fotokonkurranse, og vår tidligere medarbeider Torer Håkon Frøyset har delt ambulansehistorie i ukesbrevene som har blitt sendt ut. Men utover det har vi ikke fått tid til å feire, forhåpentligvis kan vi ta det igjen senere, sider avdelingssjef Merete Storli Tveit i prehospital avdeling. Hun er stolt sjef for de over 300 medarbeiderne i ambulansetjenesten i Østfold.​

- En fantastisk gjeng, sier hun fornøyd. I overkant av 300 personer inkludert faste, vikarer, ekstravakter og ledelse, jobber i ambulansetjenesten i Østfold i dag. Det er ambulansestasjoner i Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Moss, Indre Østfold, og det er 13 døgnambulanser, syv biler som jobber på deler av døgnet hvor det er mest å gjøre, to hvite ambulanser, samt tre båreplasser på helseekspressbuss.

- Vi var dimensjonert for 18.000 oppdrag for 25 år siden, minnes Widell. 

Oppdragsmengden har økt betydelig, og brystsmerter er blant de vanligste årsakene til utrykning.
De siste årene har ambulansetjenesten i Østfold i snitt hatt cirka 50.000 oppdrag.

​Artikkelen fortsetter under bildet.

De siste årene har ambulansetjenesten hatt i snitt 50.000 oppdrag i året

De siste årene har ambulansetjenesten hatt i snitt 50.000 oppdrag i året

Stor kompetanseutvikling

Mye har skjedd i løpet av årene hvor ambulansetjenesten i Østfold har vært slik vi kjenner den i dag.

- Vi har kommet veldig langt i forhold til da vi var eksterne, mener seksjonsleder Ove Bergsvenstuen ved ambulansestasjonen i Moss.

- Grepet som ble gjort den gangen vi ble samlet, var viktig. Utgangspunktet var en sammensatt tjeneste med ulik kompetanse og utstyr, men ved en felles tjeneste ble alt nullstilt og kompetansen økt, sier Bergsvenstuen.

I likhet med Storli Tveit og Widell mener han nettopp kompetansehevingen er den største utviklingen i ambulansetjenesten. Det er langt mer kunnskap og behandling blant ambulansepersonell i dag enn for 25 år siden. Mye av den livsviktige behandlingen starter på skadested og på vei inn til sykehuset.

- I 1996 kom det kvalifikasjonskrav som sier noe om hva som er krav for å jobbe i ambulansetjenesten og for å få godkjenning til å kjøre utrykning, krav til mengdeopplæring også videre. Rundt år 2000 ble det snakk om fagbrev, forklarer Widell.

Alle som hadde jobbet mer enn fem år med ambulansetjeneste, fikk mulighet til å gå opp som privatist, og det ble etablert opplæringstilbud i samarbeid med Borg videregående skole.
- Alle som var i drift og hadde jobbet lenge fikk tilbud om såkalt paragraf 20 kurs, og mulighet til å gå opp til fagprøve. Men vi måtte utdanne sensorer også, minnes Widell. Siden har utdanningsnivået fortsatt å øke.

- Vi har fått bachelorutdanning i paramedisin, ny høyere yrkesfaglig utdanning, og medarbeiderne er ivrige etter å videreutdanne seg, sier Storli Tveit.​

Mye teknologi

- Jeg hadde aldri gjettet at vi er der vi er i dag for 25 år siden. Vi er blant de beste i landet, og har vært i forkant innen kompetanseheving, bilparkkvalitet og utskiftningshastighet  smiler Widell. Verneutstyr, kartprogram, digitalt nødnett, bæreutstyr, medisiner og stadig mer teknologi.​

- Hvis vi hadde tømt innholdet i en ambulanse i dag, ville det blitt utrolig mye utstyr. Vi kan ta EKG-registreringer, og gjøre mange ulike målinger og registreringer i ambulansene. Det er for eksempel utstyr med syv sim-kort per ambulanse, forklarer Widell.​​

Den teknologiske utviklingen bidrar til å spare avgjørende tid, og økt samarbeid mellom behandling i ambulanse og de som er på jobb inne i sykehuset.​

Mer om ambulansetjenesten i Østfold kan du høre i Sykehuset Østfolds podkast Folk og fag. Fleming Widell og avdelingssjef Merete Storli Tveit forteller mer om utviklingen, litt historie, og hvordan det er å jobbe i ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold dag.​

​Podkasten finner du på Spotify, Apple podcasts, Google Podcasts og andre steder du hører podkast. ​

1996: Oppstart ambulansetjenesten i Østfold

2010: Sykehuset Østfold er først ut i helsetjenesten i Norge med å teste ut den nye digitale sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten. 1. september 2010 er det offisiell åpning av ny ambulansestasjon i Indre Østfold (Brennemoen)

2015: Åpning av ny ambulansestasjon i Fredrikstad Juni: AMK Østfold slås sammen med sentralen for Oslo og Akershus, ambulansetjenesten forblir i Østfold. Sykehuset Østfold Kalnes tas i bruk.

2016: Sykehuset Østfold får kjøpt sin egen øvingsambulanse med avanserte simuleringsdukker og datautstyr som gir muligheten til realistisk trening og opplæring.

2018: Oppstart av transport med hvite biler i september. Bilene transporterer stort sett pasienter som er ferdig behandlet i sykehus og skal hjem eller til helsehus. Pasientene kan ligge, men ikke være avhengig av overvåkning eller medisinsk hjelp.

2019: Felles nødnett med Sverige, full drift på systemet NOSE ISI (norsk-svensk grenseoverskridende kommunikasjon, ISI – Inter System Interface). Sykehuset Østfold iverksetter nye felles retningslinjer for renhold i ambulanser, og er først i landet til å ta i bruk Viledas rengjøringssystem med engangsutstyr

2020: Igangsetting av prosjektet "Transport av psykisk ustabile personer" hvor AMK, ambulansetjenesten, politi og psykisk helsevern kartlegger dagens praksis og identifiserer forbedringsområder. Målet er mer verdig og riktig transport av psykisk ustabile personer, og samtidig beskytte medarbeidere mot vold og trusler, og bruk av dataspill hvor medarbeiderne øver på ulike utfordrende situasjoner, er blant tiltakene for å trygge medarbeiderne. Denne høsten startet også det første kullet i den treårige bachelorutdanningen paramedisin (180 stp) på Høgskolen i Østfold.

2021: Styret ga i juni klarsignal for oppstart av forprosjektet til ny ambulansestasjon i Halden. Denne høsten var det oppstart av det toårige nettstudiet "Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling", en høyere yrkesfaglig utdanning (60 stp) i samarbeid mellom Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold​