Fagkurs

Utviklingshemming, aldring og sårbarhetsfaktorer

Kurs for bistandsytere for mennesker med utviklingshemming som tar for seg sårbarhetsfaktorer og aldersforandringer, demens og differensialdiagnostikk og hvordan vi best kan hjelpe.

Passert
17.
november
2022
  1. 17. nov. 2022, 10:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 17. nov. 2022, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding via Kompetansebroen

Frist for påmelding: 07. nov. 2022

Målgruppe

Bistandsytere for mennesker med utviklingshemming.

Antall deltakere

Maksimalt 20

Pris

Kroner 250. Faktura ettersendes.

Forelesere

Psykiater/overlege Bente Lise Arvesen og fagkonsulent/vernepleier Hans Berger

Servering

Det serveres enkel lunsj – si fra ved påmelding om spesielle behov.

Program
09.30-10.00
Registrering og kaffe/te.
10.00-10.45
Utviklingshemming og aldring
11.00–11.45Demens og differensialdiagnostikk
11.45-12.15
Lunsj
12.15-13.00
Miljøarbeid og tilrettelegging
13.15-14.00Oppsummering og avslutning.


Kontakt