Pasient- og brukerombud 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide Pasient- og brukerombud i Østfold, Hilde Bråthner Johansen
for å ivareta pasientens og brukerens
behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har hatt opplevelser i helsetjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

 Kontaktinformasjon

Pasient- og brukerombudet i Østfold
Postadresse: Postboks 75, 1501 Moss
Besøksadresse: Welhavensgate 2c, Moss
Telefonnr.: 69 20 90 90

E-postadr.: ostfold@pasientogbrukerombudet.no
Internettadresse: www.pasientogbrukerombudet.no/fylke/19/Ostfold/
2011©Sykehuset Østfold HF | 1603 Fredrikstad | Tlf: 08600 | Postmottak | Ansvarlig redaktør: Bjørn Hødal
Webansvarlig: Berit Louise Palm | | Org.nr: 983 971 768