Møteplan 

 
 

Styremøtene finner sted på Sykehuset Østfold Fredrikstad, Welhavensgate 2, Undervisningssenteret i underetasjen.

Møtestedet kan endres i forbindelse med spesielle temaer og omvisninger. Møtene avholdes på mandager og starter kl. 1000. Styreseminarene starter kl. 0900. Estimert møteslutt for møtene er klokken 1400.

2014
24. februar (Inkl. styreseminar)
24. mars
28. april
16. juni 
15. september (inkl. styreseminar)
20. oktober
17. november
15. desember


Publisert 07.12.2010 12:31 | Endret 30.12.2013 12:36 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2011©Sykehuset Østfold HF | 1603 Fredrikstad | Tlf: 08600 | Postmottak | Ansvarlig redaktør: Bjørn Hødal
Webansvarlig: Berit Louise Palm | | Org.nr: 983 971 768