Skip Navigation Links.

BUPP Fredrikstad 


Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) Fredrikstad yter barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Fredrikstad og Hvaler kommune.

Når du kommer til oss jobber vi dels individuelt med barnet/ungdommen og dels med hele familien. Vi vektlegger god dialog med foreldrene, og i de fleste tilfelle har vi også kontakt med skole/barnehage/eller andre hjelpeinstanser etter avtale med foresatte.

Vårt arbeid starter med kartlegging av pasienten for å få et bilde av hva slags vansker det dreier seg om, og hvilke tilbud det er behov for

  • Kan barnets problem ha sammenheng med biologisk utrustning eller fysisk helse?
  • Hvilke positive/hemmende faktorer ses i barnets miljø/skole/barnehage?
  • Hvilke ressurser/sterke sider har barnet – hva sliter barnet med?


Kontakt oss
Telefon 69 86 92 00
Telefaks 69 39 05 68
bupp-fr@so-hf.no

Åpningstider 
0800-1530Samhandling
Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser med utredning og behandling av barn og unge fra 0-18 år med psykiske vansker.

Våre medarbeidere
Hos oss møter leger, psykologer, sosionomer og pedagoger.


 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Overordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter


Publisert 24.08.2011 09:04 | Endret 26.06.2013 13:07 

 OCD-team

 Finn frem til BUPP Fredrikstad

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

2011©Sykehuset Østfold HF | 1603 Fredrikstad | Tlf: 08600 | Postmottak | Ansvarlig redaktør: Bjørn Hødal
Webansvarlig: Berit Louise Palm | | Org.nr: 983 971 768